direct naar inhoud van BIJLAGEN BIJ DE TOELICHTING
Plan: Spoorzone, busbrug
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP14006-0004

BIJLAGEN BIJ DE TOELICHTING

Bijlage 1 Overzicht beleidsnota's

 • Nota Ruimte, april 2004;
 • Perspectief Spoorzone, gemeente Zwolle, zomer 2007;
 • Milieuperspectief Spoorzone Zwolle, november 2007;
 • Structuurplan Zwolle 2020, gemeente Zwolle, 2008
 • Mobiliteitsvisie, gemeente Zwolle, maart 2008;
 • Structuurvisie Spoorzone, Plan van aanpak stap 3, gemeente Zwolle, april 2008;
 • Bereikbaarheidsvisie Spoorzone, maart 2009;
 • Externe veiligheid Spoorzone Zwolle, Oranjewoud, mei 2009;
 • Spoorzone Zwolle OV en Verkeer, DHV, juni 2009;
 • Omgevingsvisie en Omgevingsverordening Overijssel, juli 2009;
 • Cultuurhistorische analyse projectgebied Spoorzone, gemeente Zwolle, 2009.
 • In de Ban van de Ring, Analyse en beoordelingskader, september 2010;
 • Integraal Plan van Aanpak Spoorzone 2014-2017, maart 2014;
 • Kwaliteitsboek Spoorzone, maart 2015;
 • Programma van Eisen busverbinding Spoorzone, maart 2015.