direct naar inhoud van BIJLAGEN BIJ DE TOELICHTING
Plan: Foodcourt De Vrolijkheid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP13009-0004

BIJLAGEN BIJ DE TOELICHTING

Bijlage 1 Overzicht beleidsnota's

Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn de volgende beleidsuitspraken gebruikt:

 • Dynamiek van Oud & Nieuw, Zwols monumenten- en archeologie beleid, 2000
 • Prostitutiebeleid in Zwolle, maart 2003
 • Welstandsnota, 2012
 • Milieuvisie Milieu op scherp, december 2005
 • Beleid infiltratie hemelwater, juli 2006
 • Beleidsvisie Duurzaam Bouwen, januari 2007
 • Luchtkwaliteitsplan gemeente Zwolle 2007 - 2011, 2007
 • Beleidsregel Hogere waarden Wet geluidhinder, februari 2007
 • Beleidsvisie externe veiligheid, maart 2007
 • Handreiking gebiedsgericht werken aan milieu gemeente Zwolle, juli 2007
 • Visie op de ondergrond, oktober 2007
 • Stedelijk Waterplan Zwolle 2008
 • Beleidsplan verkeersveiligheid 2008 - 2018
 • Structuurplan Zwolle 2020, juni 2008
 • Archeologiebeleid, gemeente Zwolle, augustus 2008
 • Mobiliteitsvisie gemeente Zwolle, maart 2009
 • Omgevingsvisie Overijssel, juli 2009 / september 2013
 • Uitvoeringsprogramma structuurplan, september 2009
 • Bouwverordening Zwolle 2012
 • Beleidsvisie Attentiemasten, december 2013 (versie 5)