direct naar inhoud van Bijlage 2 Overzicht onderzoeksrapporten
Plan: Irishof 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP13002-0002

Bijlage 2 Overzicht onderzoeksrapporten

Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn de volgende onderzoeksrapporten gebruikt:

Tab-
nummer  
Rapport / product   Opgesteld
door  
Proj.nr.   Doc.nr.   Datum  
           
Tab 3   Archeologisch onderzoek voormalige Univé-locatie te Zwolle – inventariserend veldonderzoek
Grontmij Archeologische Rapporten 678  
Grontmij   255906   ISSN 1573-5710   11 okt. 2010  
Tab 4   Bomentoets ontwikkeling Irishof te Zwolle   Grontmij   299665   -   18 okt. 2010  
Tab 5   Nieuwbouwlocatie Irishof op de voormalige locatie van Univé te Zwolle
Akoestisch onderzoek  
Grontmij   299665   -   24 april 2013  
Tab 6   Notitie Lichthinderonderzoek Irishof Zwolle   Grontmij   299665   NOT-110217-RVB   17 febr. 2011  
Tab 7   Notitie NIBM voor de herontwikkeling van het voormalige Univéterrein te Zwolle   Grontmij   299665   W&E-1026144-DJvB/hh   18 okt. 2010  
Tab 8   Verkennend bodemonderzoek Veemarkt 10/Rieteweg te Zwolle   Grontmij   203282   11/99015354   14 feb. 2006  
Tab 10   Quickscan externe veiligheid
Nieuwbouwlocatie Irishof op de voormalige Univé te Zwolle  
Grontmij   299665   W&E-1026145-DJvB   13 okt. 2010  
Tab 11.a   Natuurtoets ontwikkeling Irishof te Zwolle   Grontmij   255906   99051466   18 okt. 2010  
Tab 11.b   Rapport nader onderzoek vleermuizen   Ekoza   90045   -   23 juli 2009  
Tab 11.c   Rapport onderzoek steenmarter en paarverblijven vleermuizen   Ekoza   90108   -   28 sep. 2009  
Tab 12   Waterhuishoudkundig onderzoek ontwikkelingslocatie Irishof Zwolle   Grontmij   299665   11/99056567   12 okt. 2010  

Onderzoeksrapporten die in bovengenoemde rapporten zijn vervat en in dit bestemmingsplan worden aangehaald zijn niet nader benoemd.