direct naar inhoud van Bijlage 1 Overzicht beleidsnota's
Plan: Irishof 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP13002-0002

Bijlage 1 Overzicht beleidsnota's

Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn de volgende beleidsstukken gebruikt:

 • Nota Ruimte
 • Omgevingsvisie en Omgevingsverordening Overijssel
 • Structuurplan 2020
 • Groenbeleidsplan 1998
 • Welstandsnota juni 2004
 • Milieuvisie 'Milieu op scherp'
 • Programma van Eisen Univé Kamperpoort d.d. januari 2007
 • Stedenbouwkundig Ontwikkelingsperspectief Kamperpoort 2007
 • Stedenbouwkundig Programma van Eisen “locatie Univé” 2008
 • Mobiliteitsvisie 2009
 • Luchtkwaliteitsplan gemeente Zwolle 2007-2011

Beleidsstukken die in bovengenoemde nota's zijn vervat en in dit bestemmingsplan worden aangehaald zijn niet nader benoemd.