direct naar inhoud van 5.2 Ontwikkeling
Plan: Irishof 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP13002-0002

5.2 Ontwikkeling

5.2.1 Bebouwing

Het plan heeft als uitgangspunt dat de bebouwing de straat/openbare ruimte volgt. Dit betekent dat de Emmastraat, de Veemarkt en de Rieteweg wanden krijgen evenwijdig aan de straat. Zodoende ontstaat, samen met de bestaande bebouwing aan de Willemskade en de Emmastraat, een bouwblok samengesteld uit verschillende delen.

De drie nieuwe straatwanden krijgen ieder een eigen karakteristieke vorm die aansluit bij de aangrenzende bebouwing en recht doet aan het ontwikkelingsperspectief Kamperpoort.

Het binnenterrein van het bouwblok krijgt, ondersteund door de achtertuinen van de bestaande bebouwing langs Emmastraat en Willemskade, een groene, parkachtige sfeer. Daarin is een blokje van een vijftal bescheiden 'hofwoningen' gesitueerd. Deze worden ontsloten middels een insteekweggetje vanaf de Veemarkt.

Het binnengebied biedt tevens ruimte voor achtertuinen en parkeerruimte voor bewoners en bezoekers. Tussen dit binnenterrein en de achtertuinen van de woningen aan de Willemskade en Emmastraat is een pad ter ontsluiting van deze achtertuinen en een opgaande, groene erfafscheiding aanwezig.

Op onderstaande afbeelding is de bebouwingsstructuur en gebruik en inrichting van het binnengebied zichtbaar.

afbeelding "i_NL.IMRO.0193.BP13002-0002_0012.jpg"

Impressie van bebouwingsstructuur en gebruik en inrichting binnenterrein

De nieuwe bebouwing aan de Emmastraat sluit qua maat en schaal aan op de bestaande bebouwing aan de Emmastraat. De bebouwing heeft een hoogte van ten hoogste 4 bouwlagen. De woningen zijn grondgebonden, hebben een aantrekkelijke begane grond en een voordeur aan de straatzijde. De straatgevel krijgt een verticale geleding waardoor ook in verschijningsvorm aansluiting bij de bestaande bebouwing wordt gevonden. De achtertuinen van deze woningen zijn ontsloten vanaf het binnenterrein waar ook de auto geparkeerd kan worden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0193.BP13002-0002_0013.jpg"

Impressie woonbebouwing Emmastraat – de 'stadsvilla's'

De Rieteweg krijgt eveneens een bebouwingswand van grondgebonden woningen. Deze hebben een sterk verticaal karakter en zijn 3 bouwlagen hoog.

Momenteel vormt de bestaande bebouwing langs de Willemskade het relatieve hoogteaccent ter introductie van de route Rieteweg.

Onderstaande impressie illustreert dat.

afbeelding "i_NL.IMRO.0193.BP13002-0002_0014.jpg"

Impressie woonbebouwing Rieteweg

De Veemarkt krijgt een straatwand met een bouwvolume van twee lagen met een forse kap. De woningen zijn grondgebonden, hebben een aantrekkelijke begane grond en een voordeur aan de straatzijde. De voorgevel heeft een verticale geleding die aan zal sluiten op de toekomstige ontwikkelingen in de omgeving. De achtertuinen van deze woningen zijn ontsloten vanaf het binnenterrein waar ook de auto geparkeerd kan worden. Het binnenterrein wordt ontsloten vanaf de Veemarkt.

afbeelding "i_NL.IMRO.0193.BP13002-0002_0015.jpg"

Impressie woonbebouwing Veemarkt

Het binnengebied kent een vijftal bescheiden hofwoningen. Deze vormen een straatwand met een bouwvolume van twee lagen. De woningen zijn grondgebonden, hebben een aantrekkelijke begane grond en een voordeur aan de straatzijde. De voorgevel heeft een verticale geleding die aansluit op het karakter van de overige nieuwbouw. De achtertuinen van de hofwoningen zijn ontsloten vanaf een achterpad waaraan ook bergingen gekoppeld zijn.

Het gehele binnengebied wordt ontsloten vanaf de Veemarkt.

afbeelding "i_NL.IMRO.0193.BP13002-0002_0016.jpg"

Impressie woonbebouwing binnengebied – de hofwoningen

5.2.2 Parkeren

Met het plan worden 28 eengezinswoningen gerealiseerd. Momenteel is het het meest waarschijnlijk dat deze alle zullen worden gerealiseerd als middeldure koopwoningen.

In overleg met de gemeente Zwolle is vastgesteld dat voor alle woningen een parkeernorm van 1,5 parkeerplaats, te realiseren binnen de grenzen van het plangebied, dient te worden gehanteerd.

De woningen aan de Emmastraat, Rieteweg en Veemarkt krijgen alle een privé-parkeerplaats achter de woning op eigen erf. Dit is eveneens het geval bij één hoek-hofwoning. Daarmee worden 8 + 6 + 9 + 1 = 24 parkeerplaatsen gerealiseerd. Het hele plan vraagt 28 x 1,5 = 42 parkeerplaatsen.

De benodigde 18 overige parkeerplaatsen worden aan de Veemarktzijde van het bouwblok gerealiseerd (6 stuks) en binnen het binnengebied 12 stuks.

Onderstaande figuur toont aantal + situering van deze parkeerplaatsen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0193.BP13002-0002_0017.jpg"

Situering parkeerplaatsen Irishof

Het overzicht van geprojecteerde wooneenheden en geprojecteerde parkeervoorzieningen ziet er als volgt uit:

  Aantal   Parkeernorm (pp/won.)   Benodigde p.p.  
Emmastraat (stadsvilla's)   8   1,5   12  
Veemarkt (rijwoningen)   6   1,5   9  
Rieteweg (rijwoningen)   9   1,5   13,5  
Hofwoningen binnengebied   5   1,5   7,5  
  28     42