direct naar inhoud van 5.1 Inleiding
Plan: Irishof 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP13002-0002

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de doelstelling en de uitgangspunten die gehanteerd zijn bij het maken van dit bestemmingsplan.

5.1.1 Doelstelling

Het planologisch mogelijk maken van een woonbestemming op de Univé-locatie.

5.1.2 Uitgangspunten

Het Stedenbouwkundig Ontwikkelingsperspectief Kamperpoort verwoordt de uitgangspunten voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de wijk Kamperpoort.

  • de wijk Kamperpoort ligt geïsoleerd ten opzichte van de rest van de stad. Door aandacht aan de randen te besteden worden nieuwe verbindingen en relaties gelegd. Langs één van die randen, de Rieteweg, presenteert de wijk zich met een kloeke bebouwingswand;
  • vanaf de Rieteweg is de wijk op drie punten in te rijden, waarvan de Veemarkt er één is;
  • de wijk bestaat uit een aantal ruimtelijke dragers waarvan de Emmastraat er één is. Het eindbeeld van de Emmastraat is een statige laan met bomen.

Het gebied, ingesloten door de Emmastraat, de Veemarkt, de Rieteweg en de Willemskade, wordt als een eenheid benaderd. Het geheel vormt een bouwblok samengesteld uit verschillende karakteristieke delen.

5.1.3 Uitgangssituatie

Het gebied heeft een oppervlakte van ruim 0,55 ha., met een bebouwing die hoofdzakelijk een kantoorfunctie kent. De bouwmassa bestaat uit een aantal gebouwen van relatief grote schaal met een sterk autonome verkavelingsopzet; richting en positionering van de bebouwing heeft vrijwel geen relatie met het omringend stratenpatroon of met de aangrenzende bebouwing.

De niet-bebouwde ruimte binnen het gebied is volledig in gebruik als parkeer- en manoeuvreerruimte en een tuinachtige groenaanleg: overheersend kleine bomen (veel leilindes) en struiken in plantvakken van beperkte omvang.

Ten behoeve van de herontwikkeling zal alle aanwezige bebouwing worden gesloopt. Ook de niet-bebouwde ruimte (parkeerterreinen en groenaanleg incl. verkeersstructuur) binnen de begrenzing van de locatie zal voorafgaand worden opgeschoond.