direct naar inhoud van 4.1 Inleiding
Plan: Irishof 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP13002-0002

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op aspecten die beperkingen met zich meebrengen bij het toekennen van bestemmingen. Het betreft zowel de diverse milieuaspecten als de ligging van kabels, leidingen en straalpaden.

De inhoud van alle hierna voorkomende paragrafen verwijst naar onderliggende onderzoeken en rapporten daarvan. Voor het overzicht van alle rapporten: zie Overzicht onderzoeksrapporten in Bijlage 2 van deze toelichting.