direct naar inhoud van 1.4 Vigerende bestemmingsplannen
Plan: Irishof 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP13002-0002

1.4 Vigerende bestemmingsplannen

Voor het gebied waarvoor dit bestemmingsplan wordt opgesteld, geldt het bestemmingsplan Kamperpoort. Het terrein is bestemd voor 'bijzondere bebouwing en kantoren' en 'verkeersdoeleinden'. Het deel, bestemd voor 'bijzondere bebouwing en kantoren' mag voor 50% bebouwd worden. De bebouwing mag maximaal 2 bouwlagen omvatten en de hoogte mag niet meer bedragen dan 8 meter tot bovenkant dakrand bij een vlakke afdekking en 6,5 meter goothoogte bij toepassing van een kap. De voorgestelde invulling is in strijd met het bestemmingsplan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0193.BP13002-0002_0001.jpg"

Ligging plangebied