direct naar inhoud van Bijlagen toelichting
Plan: Blaloweg en Katwolderweg (voormalig Shell-terrein en omgeving)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP13001-0005

Bijlagen toelichting

Bijlage 1 Overzicht uitgevoerde onderzoeken/bijlagen

Bijlage 2 Onderzoek Industrielawaai

Oranjewoud, Akoestisch onderzoek, in verband met de voorgenomen vestiging van een Bouwmarkt en tuincentrum op de hoek van de Blaloweg en de Katwolderweg te Zwolle, projectnr. 0262758.00, 5 juni 2013.

Bijlage 3 Bijlage bij onderzoek industrielawaai

Bijlage 1.1. b bij Oranjewoud, 'Akoestisch onderzoek, in verband met de voorgenomen vestiging van een Bouwmarkt en tuincentrum op de hoek van de Blaloweg en de Katwolderweg te Zwolle', projectnr. 0262758.00, 5 juni 2013.

Bijlage 4 Onderzoek luchtkwaliteit

Rho adviseurs voor leefruimte, Bijlage luchtkwaliteit, 6 september 2013.

Bijlage 5 Onderzoek externe veiligheid

Oranjewoud, Externe veiligheid Bestemmingsplan Hoek Blaloweg/Katwolderweg. Beschouwen risicobronnen, verantwoording groepsrisico en uitgevoerde risicoanalyses. projectnr. 262758. Juni 2013.

Bijlage 6 Memo omgang met stralingswarmte

Oranjewoud, Omgang met stralingswarmte, projectnr. 262758, 4 juli 2013.

Bijlage 7 Beschikking Wbb januari 2013

Bijlage 8 Bodemonderzoek 2012

BAM infra, Nader bodemonderzoek voormalig brandstofdepot BP Katwolderweg 6 te Zwolle, projectnr. 2012-046, 21 juni 2012.

Bijlage 9 Beschikking Wbb, november 2011

Bijlage 10 Ecologisch onderzoek, verkennend veldonderzoek Flora- en faunawet

Adviesbureau Mertens B.V., Verkennend veldonderzoek Flora- en Faunawet reconstructielocatie Blaloweg/ Katwolderweg te Zwolle. rapportnr. 2013.1515. Januari 2013.

Bijlage 11 Ecologisch onderzoek, aanvulling rugstreeppad

Adviesbureau Mertens B.V., Rugstreeppad ter plaatse van en direct rond reconstructielocatie Blaloweg/ Katwolderweg te Zwolle. rapportnr. 2013.1529. Juni 2013.

Bijlage 12 Ecologisch onderzoek, aanvulling dijklichaam

Adviesbureau Mertens B.V., Verkennende veldinventarisatie beschermde planten Dijklichaam Zwarte Water te Zwolle, 29 augustus 2013.

Bijlage 13 Distributie planologisch onderzoek

Rho adviseurs voor leefruimte, Ruimtelijke economisch onderzoek Perifere detailhandel hoek Blaloweg/Katwolderweg, 27 augustus 2013.

Bijlage 14 Mobiliteitstoets

Rho adviseurs voor leefruimte, Mobiliteitstoets Perifere detailhandel Katwolderweg Zwolle, projectnr. 110108.18086.00, 30 september 2013.

Bijlage 15 Nota vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Blaloweg en Katwolderweg

Gemeente Zwolle, 30 september 2013.

Bijlage 16 Beeldeffectrapportage Attentiemast

Rho adviseurs voor leefruimte, Beeld effect rapportage, Attentiemast Blaloweg, d.d. 17 december 2013.