direct naar inhoud van 5.3 Beheer
Plan: Westenholte Stins
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP12015-0004

5.3 Beheer

5.3.1 Bebouwingsstructuur

Het plangebied bestaat aan de westzijde uit lintbebouwing langs de oostzijde van de Stinsweg. Daarachter bevindt zich een onbebouwd gebied met grasland dat begraasd wordt door kleine (landbouw-) huisdieren (schapen, pony’s). Aan de zuidzijde en noordzijde bevindt zich eveneens lintbebouwing, aan weerszijden van de Stinsweg. In het plangebied bevinden zich daarnaast een aantal min of meer solitair gelegen woningen.

5.3.2 Functionele structuur

Het plangebied betreft een een woongebied met lintbebouwing en solitaire bebouwing. Het onbebouwde middengebied wordt thans gebruikt voor grasland dat wordt begraasd door kleine dieren.