direct naar inhoud van 5.4 Ontwikkeling
Plan: Westenholte Stins
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP12015-0003

5.4 Ontwikkeling

5.4.1 Bebouwingsstructuur

Naast de bestaande woningen in het plangebied bevat het bestemmingsplan de verplichting om het bestemmingsplan uit te werken ten behoeve van woningbouw. Deze woningbouw is geprojecteerd in het middengebied (globaal) gelegen binnen de bestaande Stinsweg.

Op basis van het vigerende bestemmingsplan zijn reeds een aantal woningen gerealiseerd, dan wel zijn een aantal locacties reeds uitgewerkt. Samen met de reeds bestaande woningen in het plangebied is er nog de ruimte voor het realiseren van maximaal 20 woningen. In het kader van het conserverende bestemmingsplan wordt dat aantal opgenomen in voorliggend bestemmingsplan.

5.4.2 Functionele structuur

Het conserverende bestemmingsplan richt zich op de bestaande woonfunctie in het gebied, inclusief de daarbij behorende voorzieningen als groen, water en verkeersontsluiting. Daarnaast maakt de bestaande uitweringsverplichting deel uit van het conserverende bestemmingslpan.