direct naar inhoud van 3.5 Groenbeleid
Plan: Westenholte Stins
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP12015-0002

3.5 Groenbeleid

De Voorsterweg en de Klipperweg zijn onderdeel van de Stedelijke Hoofdgroenstructuur. Het plangebied houdt voldoende afstand tot deze beide wegen om aan de groene functie geen afbreuk te doen. De nabij het plangebied gelegen begraafplaats behoort tot het wijkgroen. Bij uitwerking moeten de woningen voldoende afstand (bouwvlak op tenminste 10 meter) tot de bestemming Begraafplaats bewaren. Door hier grondgebonden woningen met grote tuinen te situeren kan het groen van de begraafplaats worden versterkt. In ieder geval moet er geen verharding binnen de kroonprojectie van de bomen op de begraafplaats worden gesitueerd. De ontsluiting moet dusdanig worden gesitueerd dat geen afbreuk wordt gedaan aan de laanbeplanting langs de Ridder Zwederlaan. Eventueel te rooien bomen moeten worden gecompenseerd. De twee grote bomen centraal in het plangebied dienen te worden behouden. Het groene karakter van de locatie is een belangrijk kenmerk. Dit moet bij de uitwerking aandacht krijgen. Het groene karakter van de Stinsweg moet worden versterkt door grotere kavels langs deze weg en bomengroepen bij de toegang tot het binnenste van het plangebied. Van de nu twee markante groen zichten vanaf de Stinsweg naar het binnengebied zal er tenminste één moeten worden behouden.