direct naar inhoud van Bijlage 1 Overzicht beleidsnota's
Plan: Ceintuurbaanzone
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP11002-0004

Bijlage 1 Overzicht beleidsnota's

Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn de volgende beleidsuitspraken gebruikt:

 • Handleiding Molenbiotoop van de Vereniging Hollandsche Molen, 1996
 • Duurzaam anders, december 1996
 • Groenbeleidsplan, maart 1998
 • Coffeeshopbeleid, oktober 1998
 • Dynamiek van Oud & Nieuw, Zwols monumenten- en archeologie beleid, 2000
 • Nota Speelruimte in Zwolle, juli 2001
 • Prostitutiebeleid in Zwolle, maart 2003
 • Welstandsnota, juni 2004
 • Recreatievisie, 2004
 • Bomenverordening, 2005
 • Woonvisie 2005 - 2020, april 2005
 • Ligplaatsenverordening woonschepen, juni 2005
 • Milieuvisie Milieu op scherp, december 2005
 • Beleid infiltratie hemelwater, juli 2006
 • Sportnota 2006 - 2011 gemeente Zwolle, 2006
 • Beleidsvisie Duurzaam Bouwen, januari 2007
 • Algemene Bijgebouwenregeling 2007
 • Luchtkwaliteitsplan gemeente Zwolle 2007 - 2011, 2007
 • Beleidsregel Hogere waarden Wet geluidhinder, februari 2007
 • Beleidsvisie externe veiligheid, maart 2007
 • Handreiking gebiedsgericht werken aan milieu gemeente Zwolle, juli 2007
 • Visie op de ondergrond, oktober 2007
 • Stedelijk Waterplan Zwolle 2008
 • Beleidsplan verkeersveiligheid 2008 - 2018
 • Structuurplan Zwolle 2020, juni 2008
 • Archeologiebeleid, gemeente Zwolle, augustus 2008
 • Mobiliteitsvisie gemeente Zwolle, maart 2009
 • Omgevingsvisie Overijssel, juli 2009
 • Uitvoeringsprogramma structuurplan, september 2009
 • Masterplan sportaccommodaties, 2009
 • Beeldkwaliteitsplan Oosterenk-Watersteeg, 2010
 • Verruiming en verduidelijking vestigingsmogelijkheden perifere detailhandel, september 2010
 • Kadernota kantorenlocaties 2011-2020, maart 2011
 • Kadernota detailhandel 2012-2020, TopWinkelstad Zwolle, april 2012