direct naar inhoud van 6.7 Consequenties van beleid
Plan: Ceintuurbaanzone
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP11002-0004

6.7 Consequenties van beleid

Het bestemmingsplan heeft voor het overgrote deel een conserverend karakter waarbij de huidige planologische situatie wordt voortgezet. In enkele gevallen vinden er nog verdere ontwikkelingen plaats. In paragraaf 5.4 zijn deze gevallen toegelicht.

Bijgebouwenregeling
Met betrekking tot de regeling van de toelaatbaarheid van bijgebouwen bij woningen vindt er een wijziging plaats in de bestaande planologische situatie. Deze planologische wijziging heeft als doel om algemeen vastgesteld beleid door te voeren. Daartoe is de nieuwe standaard bijgebouwenregeling van Zwolle uit 2007 opgenomen, zoals in 2010 aangepast aan de Wabo. Dit kan leiden tot enige verdichting van de erven bij woningen.