direct naar inhoud van 6.6 Bijlagen
Plan: Ceintuurbaanzone
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP11002-0004

6.6 Bijlagen

Bijlage 1 Lijst met horecacategorieën:

Dit betreft een Lijst met horecacategorieën welke toelaatbaar zijn in de bestemmingen 'Horeca' en 'Gemengd - 2'. Het is een algemene lijst, welke toegepast wordt in de Zwolse bestemmingsplannen. Per bestemming wordt bepaald welke categorieën toelaatbaar zijn.

Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten bij functiemenging:

De staat van bedrijfsactiviteiten bij functiemenging is een algemene staat die toegepast wordt bij bestemmingsplannen van de gemeente Zwolle. De staat is gebaseerd op het VNG-rapport 'Bedrijven en milieuzonering' van maart 2009. De staat behoort bij de bestemmingen 'Wonen' en 'Wonen - Meergezinshuis'.
De staat maakt als Bijlage 2 onderdeel uit van de regels en daardoor heeft zij rechtstreekse werking. Een niet in de staat genoemd bedrijf kan dus niet worden gevestigd, evenmin als een wel genoemd bedrijf, dat als niet toelaatbaar staat aangegeven. Een zodanig bedrijf kan in een concreet geval qua aard en invloed op de omgeving toch wel aanvaardbaar zijn. Daarom is voorzien in een afwijking voor gelijkwaardige bedrijven. De formulering is afgestemd op de eisen die de jurisprudentie daaraan stelt.
In Bijlage 2 is voorafgaand aan de staat een algemene verklaring van de opzet van de staat en de betekenis van de gebruikte afkortingen opgenomen.

Bijlage 3 Gebied Oosterenk - Watersteeg:

Deze is toegevoegd als verduidelijking van het gebied Oosterenk - Watersteeg. In enkele regels wordt naar dit gebied verwezen.
In Artikel 8 Gemengd - 1 worden de mogelijkheden voor kleinschalige detailhandel en horeca gekoppeld aan dit gebied. Daarnaast wordt in Artikel 29 Algemene bouwregels een specifieke parkeernorm gekoppeld aan dit gebied.