direct naar inhoud van 5.7 Cultuurhistorie
Plan: Ceintuurbaanzone
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP11002-0004

5.7 Cultuurhistorie

Nader onderzoek op grond van de cultuurhistorische analyse

Uitgangspunt is dat de cultuurhistorische waarden van de ruimtelijke structuur en de bebouwing in de stedenbouwkundige opzet van dit bestemmingsplan worden gerespecteerd. Daartoe is een cultuurhistorische analyse opgesteld. Zie paragraaf 2.2.2 Cultuurhistorische structuur.
In deze analyse zijn een beperkt aantal gebouwen en structuren in het plangebied als cultuurhistorisch waardevol aangemerkt. Zie Bijlage 2 Waardenkaart objecten, complexen en structuren.
De meeste gebouwen zijn in dit bestemmingsplan al voorzien van een conserverende bestemming. Er is echter nader onderzoek nodig naar de wijze en mate van verdere bescherming. Hierop kan niet gewacht worden omdat per 1 juli 2013 het recht op het innen van leges voor een groot deel van het plangebied komt te vervallen. Verdere bescherming zal daarom later plaatsvinden door middel van een partiƫle planherziening, waarbij de op verdere bescherming gerichte dubbelbestemming Waarde - Cultuurhistorie met bijbehorende regels zal worden toegevoegd.