direct naar inhoud van 4.3 Kabels, leidingen en straalpaden
Plan: Ceintuurbaanzone
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP11002-0004

4.3 Kabels, leidingen en straalpaden

Leidingen

Hoofdtransportleidingen voor water zijn aanwezig aan de westkant van de Ceintuurbaan (voor een groot deel parallel aan de Ceintuurbaan) en langs de Boerendanserdijk. Het betreft een hoofdtransportleiding voor water met een diameter van 315 mm.

Een transportleiding voor gas is aanwezig aan de oostkant van de Ceintuurbaan ligt een stalen 324 mm leiding voor het transport van gas.

Langs de Oude Meppelerweg, het Roodhuizerpad en de Wipstrikkerallee/Kuyerhuislaan lopen rioolpersleidingen.

Buiten het plangebied, aan de zuidkant, zijn bovengrondse hoogspanningsleidingen aanwezig.

Uit een oogpunt van veiligheid en bedrijfsvoering worden door de leidingbeheerders eisen gesteld ten aanzien van het oprichten van bouwwerken en het uitvoeren van werkzaamheden.

De genoemde leidingen zijn met een dubbelbestemming beschermd (zie paragraaf 6.3 en Artikel 23 Leiding - Riool, Artikel 24 Leiding - Water, De leidingen staan weergegeven op kaart 10.

Straalpaden

Boven het plangebied bevindt zich een straalpad tussen de straalverbindingstoren Zwollerkerspel aan de Vecht en de straalverbindingstoren aan de Westerlaan. Een tweede straalpad loopt van de straalverbindingstoren Zwollerkerspel naar Ugchelen. Door de hoogteligging tussen 34 en 36 meter van het straalpad naar de Westerlaan en de hoogteligging tussen 46 en 50 meter van het straalpad naar Ugchelen leveren deze straalpaden geen beperkingen op voor de bebouwing, welke in het tracé van dit straalpad is gelegen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0193.BP11002-0004_0020.png"