direct naar inhoud van 3.7 Volkshuisvestingsbeleid
Plan: Ceintuurbaanzone
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP11002-0004

3.7 Volkshuisvestingsbeleid

Het beleid op het terrein van de volkshuisvesting en de woningbouw is vastgelegd in de Woonvisie en in de jaarlijkse Woonprogramma's. Voor wat betreft woonschepenligplaatsen is de Ligplaatsenverordening woonschepen van toepassing. Het beleid is er op gericht voldoende huisvestingsmogelijkheid te bieden voor hen die in Zwolle willen wonen. Het streven is gevarieerde woonmilieus te realiseren: van centrumstedelijk tot dorps. In het beleid is geen specifieke aandacht gegeven aan de woonlocaties binnen het plangebied van de Ceintuurbaanzone.