direct naar inhoud van 3.12 Detailhandelsbeleid
Plan: Ceintuurbaanzone
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP11002-0004

3.12 Detailhandelsbeleid

Kadernota detailhandel 2012-2020, TopWinkelstad Zwolle

De Kadernota Detailhandel geeft een beeld van het detailhandelsbeleid voor de periode tot 2020. Deze nota is vastgesteld door de gemeenteraad in april 2012. Het algemene doel is versterking van de aantrekkelijkheid van Zwolle als winkelstad, voor zowel eigen inwoners als bezoekers uit de regio. Het beleid is erop gericht om evenwicht te brengen tussen ruimte geven aan dynamiek/nieuwe ontwikkelingen en het behoud/versterken van de bestaande winkels. En dit in een steeds veranderende winkelomgeving.

Het Oosterenk Stadioncomplex komt in het detailhandelsbeleid specifiek aan bod. Gesteld wordt dat het niet gewenst om is bij rechte uitbreidingsmogelijkheden voor perifere detailhandel te creƫren.

Verruiming en verduidelijking vestigingsmogelijkheden perifere detailhandel

Op 7 september 2010 hebben burgemeester en wethouders de beslisnota Verruiming en verduidelijking perifere detailhandel: vastgesteld en een informatienota hierover naar de raad gezonden. Besloten is om op de huidige bedrijventerreinen alleen winkels toe te laten waar volgens het bestemmingsplan ook daadwerkelijk een winkelbestemming ligt.

Voor het Oosterenk Stadioncomplex is het niet gewenst om nieuwe initiatieven van perifere detailhandel bij rechte toe te staan. Indien een initiatief voor perifere detailhandel op deze locatie gewenst blijkt zal hiervoor een nieuwe planologische procedure doorlopen moeten worden.