direct naar inhoud van 3.11 Economisch beleid
Plan: Ceintuurbaanzone
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP11002-0004

3.11 Economisch beleid

Beroep aan huis wordt toegestaan.

Kantorenbeleid

In de Kadernota Kantorenlocaties 2011-2020 wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen in de kantorenmarkt en wordt een stedelijke kantorenstrategie uitgezet. De nota is vastgesteld door de raad op 16 december 2010. Aandachtspunt in de nota is de landelijke trend van krimp in de vraag naar nieuwe kantoren. De kantorenmarkt ontwikkelde zich van een groeimarkt naar een verplaatsingsmarkt. Per saldo moet Zwolle rekening houden met een lagere afzet van nieuwe kantoren dan in de afgelopen decennia het geval was.

Zwolle is door haar ligging en stedelijke kwaliteiten (bereikbaarheid/woonmilieus/onderwijs/jonge bevolking) in het landelijke concentratieproces op de kantorenmarkt zeer goed in staat om nieuwe werkgelegenheid aan te trekken. Belangrijk uitgangspunt is dat Zwolle inzet op aantrekkelijke kantorenmilieus.

De kantorenlocatie Oosterenk heeft zeker potenties. Toch zal de gemeente samen met betrokken marktpartijen aan de slag moeten om het gebied bij de tijd te halen en te houden. Om de structurele kantorenleegstand op Oosterenk zo effectief mogelijk aan te pakken heeft op 26 oktober 2010 een tafelconferentie plaatsgevonden op initiatief van de wethouder Economische Zaken met vastgoedeigenaren, makelaars en het Isala ziekenhuis. Door het maken van afspraken tussen private partijen kan er gestart worden met een gebiedsvisie inclusief een samenwerkingsovereenkomst met een heldere ontwikkel- of transitiestrategie. De meest effectieve oplossing voor de aanpak van de leegstand in Zwolle wordt vooral gezocht in het samenwerken met de eigenaren, transformatie, investeren en promotie en acquisitie. Voor Oosterenk is de autobereikbaarheid en een marktconforme parkeernorm essentieel om de leegstand van kantoren tegen te gaan.

In de Herorientatie Vastgoedprogramma's (februari 2013) is benoemd dat de actuele economische ontwikkelingen vragen om in te zetten op flexibiliteit, een marktgeorienteerde aanpak en maatwerk bij het faciliteren van initiatieven.