direct naar inhoud van 1.5 Geldende bestemmingsplannen
Plan: Ceintuurbaanzone
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP11002-0004

1.5 Geldende bestemmingsplannen

In het plangebied gelden de volgende bestemmingsplannen waarvan de plangrenzen zijn aangegeven op kaart 3:

0100
Bestemmingsplan Aa-landen, vastgesteld bij raadsbesluit van 19 juni 1972, nr. 235a, goedgekeurd door gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 9 januari 1973, nr. 88687, afd.2;

0702
Bestemmingsplan Buitengebied Zwolle, vastgesteld bij raadsbesluit van 7 juni 1979, nr. 217, gedeeltelijk goedgekeurd door gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 21 oktober 1980, nr. 79565, afd. 2, gedeeltelijk goedgekeurd en onherroepelijk geworden bij Koninklijk Besluit van 27 juni 1986, nr. 112;

0730
Bestemmingsplan Ceintuurbaan - Heinoseweg, vastgesteld bij raadsbesluit van 28 september 1992, nr. 241/921-23989, goedgekeurd door gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 23 maart 1993, nr. RCP 92/1687, onherroepelijk geworden bij Koninklijk Besluit van 1 september 1994, nr. 94.006793;

1601
Bestemmingsplan Oosterenk, vastgesteld bij raadsbesluit van 4 april 1977, nr. 113, gedeeltelijk goedgekeurd door gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 27 juni 1978, afd. 2, nr. 4664, gedeeltelijk goedgekeurd en onherroepelijk geworden bij Koninklijk Besluit van 26 juni 1980, nr. 70;

1602
Bestemmingsplan Oosterenk - herziening 1, vastgesteld bij raadsbesluit van 21 augustus 1984, nr. 231b, gedeeltelijk goedgekeurd door gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 2 juli 1985, nr. 30502, afdeling 2;

1605
Bestemmingsplan Oosterenk, herziening 3, vastgesteld bij raadsbesluit van 9 juni 1992, nr. 152, goedgekeurd door gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 17 november 1992, nr. RGP 92/1255;

1610
Bestemmingsplan Isala Klinieken - locatie Sophia, vastgesteld bij raadsbesluit van 9 juli 2012, nr. EC1007-0032, onherroepelijk geworden op 30 augustus 2012;

1620
Bestemmingsplan Oosterenk-Watersteeg, vastgesteld bij raadsbesluit van 30 augustus 2004, nr. OWP 04-223, goedgekeurd door gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 1 november 2004, nr. RWB/2004/3414;

1621
Bestemmingsplan Oosterenk - Watersteeg, 1e partiële herziening, vastgesteld bij raadsbesluit van 8 februari 2010, nr. EC 0911-0125, onherroepelijk geworden op 1 april 2010;

1622
Bestemmingsplan Oosterenk - Watersteeg, 2e partiële herziening, vastgesteld bij raadsbesluit van 29 oktober 2012, nr. OW1209-0106, onherroepelijk geworden op 27 december 2012;

1630
Bestemmingsplan Oosterenk-Stadioncomplex, vastgesteld bij raadsbesluit van 2 juli 2007, nr. EC0703-0056, goedgekeurd door gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 26 februari 2008, nr. 2008/031032, onherroepelijk geworden bij uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 november 2008, nr. 200802891/1;

afbeelding "i_NL.IMRO.0193.BP11002-0004_0003.png"

2000
Bestemmingsplan de Vrolijkheid, vastgesteld bij raadsbesluit van 21 augustus 1972, nr. 3262, gedeeltelijk goedgekeurd door gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 12 juni 1973, nr. 5646, afd. 2;

2105
Bestemmingsplan Thematische partiële herziening Molenbiotoop, vastgesteld bij raadsbesluit van 6 september 2004, nr. ECS04-206, gedeeltelijk goedgekeurd door gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 30 november 2004, nr. RWB/2004/3416;

9001
Bestemmingsplan Ceintuurbaan noord, vastgesteld bij raadsbesluit van 22 september 2008, nr. ECS 0808-0119, goedgekeurd door gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit van 10 maart 2009, nr. 2009/0032568;

9002
Bestemmingsplan Ceintuurbaan V, vastgesteld bij raadsbesluit van 14 juni 2010, nr. EC1002-0048, onherroepelijk geworden bij uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 5 oktober 2011, nr. 201007860/1.