direct naar inhoud van Artikel 34 wro-zone - wijzigingsgebied 1
Plan: Ceintuurbaanzone
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP11002-0004

Artikel 34 wro-zone - wijzigingsgebied 1

Burgemeester en wethouders kunnen met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 1' de bestemming 'Gemengd - 2' wijzigen in bestemmingen ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen of parkeervoorzieningen en erftoegangswegen, mits:

 • a. voor gebouwen de maximale bouwhoogte niet meer bedraagt dan 12 meter en het maximum bebouwingspercentage niet meer bedraagt dan 80%;
 • b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. het stedenbouwkundig beeld;
  • 2. de woonsituatie;
  • 3. de verkeersveiligheid;
  • 4. de parkeergelegenheid;
  • 5. de sociale veiligheid;
  • 6. de milieusituatie;
  • 7. de groenstructuur;
  • 8. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.