direct naar inhoud van Bijlage 1 Overzicht beleidsnota's
Plan: Voorsterpoort Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP11001-0005

Bijlage 1 Overzicht beleidsnota's

Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn de volgende beleidsnota' s gebruikt:

 • Groenbeleidsplan, maart 1998
 • Dynamiek van Oud & Nieuw, Zwols monumenten- en archeologie beleid, 2000
 • Ruimtelijke structuurvisie Industrieterrein Voorst/Westenholte in Zwolle, juli 2002
 • Welstandsnota, juni 2004

Masterplan duurzame versterking bedrijventerrein Voorst Zwolle, juni 2004

 • Bomenverordening, 2005
 • Milieuvisie, december 2005
 • Sportbeleidsplan gemeente Zwolle, 2006
 • Beleid infiltratie hemelwater, juli 2006

Netwerkstadvisie Zwolle Kampen 2030, 2006

 • Notitie herbestemming grond raccordementspoor Voorst, 2006
 • Sportnota 2006 - 2011 gemeente Zwolle, 2006
 • Beleidsvisie Duurzaam Bouwen, januari 2007
 • Algemene Bijgebouwenregeling 2007
 • Stedelijk Waterplan Zwolle 2008

Rapport Ruimte op Voorst - optimalisatie van de geluidsruimte, februari 2008

 • Structuurplan Zwolle 2020, juni 2008
 • Archeologiebeleid gemeente Zwolle, augustus 2008

Ontwikkelingsplan Bedrijventerrein Voorst, november 2008

 • Mobiliteitsvisie gemeente Zwolle, februari 2009
 • Omgevingsvisie Overijssel, juli 2009
 • Uitvoeringsprogramma structuurplan, september 2009
 • Masterplan sportaccommodaties, 2009
 • Kadernota bedrijventerreinen, januari 2010