direct naar inhoud van 4.3 Kabels, leidingen en straalpaden
Plan: Voorsterpoort Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP11001-0005

4.3 Kabels, leidingen en straalpaden

Door het plangebied lopen:

  • een gastransportleiding;
  • een aantal hoofdtransportleiding voor drinkwater;
  • ondergrondse rioolpersleidingen, welke lopen vanaf de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Er lopen geen straalpaden boven het plangebied. Net buiten het plangebied loopt een ondergrondse hoogspanningsleiding.

De genoemde leidingen zijn binnen het plangebied beschermd door middel van een dubbelbestemming.

In Hoofdstuk 6 Juridische aspecten van deze toelichting wordt ingegaan op het begrip dubbelbestemming.

afbeelding "i_NL.IMRO.0193.BP11001-0005_0023.png"