direct naar inhoud van 3.4 Verkeersbeleid
Plan: Voorsterpoort Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP11001-0005

3.4 Verkeersbeleid

Mobiliteitsvisie (2009)

In maart 2009 is door de gemeenteraad van Zwolle de Mobiliteitsvisie vastgesteld. De Mobiliteitsvisie vervangt het GVVP uit 2001. De Mobiliteitsvisie richt zich vooral op niet-infrastructurele aspecten omdat die tot op heden onderbelicht zijn gebleven in het mobiliteitsbeleid van de gemeente.

Samenwerking met partners in de stad en de regio staat centraal. Verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement zijn samen met de partners opgepakt en geoperationaliseerd.

De verkeersstructuren voor auto, fiets en openbaar vervoer zoals in 2.1.3.1 Verkeersstructuur weergegeven inclusief het beleid van een duurzaam veilige inrichting vormen een onderdeel van de Mobiliteitvisie. Bovendien wordt een nieuw verkeerscirculatieplan voor het gebied binnen de buitenring gemaakt (In de Ban van de Ring). De hoofdwegen in dit plangebied maken daar deel van uit.

Prioriteitwegen

Op 21 september 2010 heeft het college van burgmeester en wethouders prioriteitwegen vastgesteld. Prioriteitwegen zijn wegen die die door de hulpverleningsdiensten primair gebruikt worden om tijdig (binnen de gestelde zorgnormen) op de plaats van een incident te kunnen zijn.

Hoofdroutes zijn:

  • Stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen buiten en binnen de bebouwde kom
  • Routes vanaf de ambulancepost, kazerne of het politiebureau naar risicovolle of kwetsbare objecten.

Op deze wegen kan tenminste 50 km/u gereden worden. De snelheid van de hulpverleningsdiensten bij calamiteiten en hulpverleningen is zo mogelijk tot 20 km/u hoger dan de snelheid van het overige verkeer. Voor de hulpverleningsdiensten moet er ruimte zijn om zowel het verkeer op dezelfde baan als het tegemoetkomende verkeer te passeren.

Vervolgroutes zijn:

  • Stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen buiten en binnen de bebouwde kom (in termen van duurzaam veilig).
  • De Zwartewaterallee behoort tot de categorie hoofdroute, de Rieteweg en de Katerdijk behoren beide tot de categorie vervolgroute.

Op deze wegen binnen de gemeente mogen voor de hulpverleningsdiensten geen negatieve snelheidsremmers worden toegepast. Op deze hoofdwegen en doorgaande wegen kan tenminste 50 km/u gereden worden. De hulpverleningsdiensten moeten zonder verlies van tijd door snelheidsremmers van en naar de plaats van het incident kunnen. Uitgangspunt hierbij is het behalen van de gestelde zorgnorm.De wegen in het bestemmingsplan zijn zodanig bestemd dat zij aan het bovengestelde voldoen.