direct naar inhoud van Artikel 26 Algemene wijzigingsregels
Plan: Voorsterpoort Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP11001-0005

Artikel 26 Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening de bestemmingen 'Artikel 6 Groen', 'Artikel 11 Verkeer' en Artikel 12 Verkeer - Erftoegangsweg', wijzigen in die zin dat de situering van wegen en groenvoorzieningen worden gewijzigd mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

  • 1. het stedenbouwkundig beeld;
  • 2. de woonsituatie;
  • 3. de verkeersveiligheid;
  • 4. de parkeergelegenheid;
  • 5. de sociale veiligheid;
  • 6. de milieusituatie;
  • 7. de groenstructuur;
  • 8. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.