direct naar inhoud van 5.1 Inleiding
Plan: Haersterveerweg 11-1
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP10007-0004

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de doelstelling en de uitgangspunten die gehanteerd zijn bij het maken van dit bestemmingsplan.

5.1.1 Doelstelling

Het bestemmingsplan biedt een nieuw toetsingskader voor dit gedeelte van Zwolle. Het plan is zodanig opgesteld dat medewerking kan worden verleend aan de gewenste herontwikkeling van het gebied. Daarnaast biedt het plan voldoende mogelijkheden om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan en de in het gebied aanwezige waarden te beschermen.

5.1.2 Uitgangspunten
  • In het plangebied wordt de bestemming "Wonen" opgenomen met de bestemming "Tuin".
  • In de bestemming "Wonen" wordt een bouwblok opgenomen waarbinnen het hoofdgebouw moet worden gebouwd.