direct naar inhoud van 3.3 Archeologisch en monumentenbeleid
Plan: Haersterveerweg 11-1
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP10007-0004

3.3 Archeologisch en monumentenbeleid

Het archeologisch beleid is gebaseerd op de Archeologiewet. Gebieden die volgens de archeologische waarderingskaart een vondstkans hebben van 50% of meer (zie hiervoor paragraaf 2.2.1) krijgen in nieuwe bestemmingsplannen de dubbelbestemming "Archeologisch waardevol gebied". Voor bepaalde ingrepen in de bodem (zie hiervoor paragraaf 6.3, artikel 5) dient de aanvrager van een reguliere bouwvergunning in het belang van de archeologische monumentenzorg een rapport te overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld. Aan een bouwvergunning kunnen in dit verband voorschriften worden verbonden. In onderhavige procedure is afgesproken dat de gemeentelijk archeoloog tijdig aanwezig zal zijn alvorens de bouwput wordt gegraven.