direct naar inhoud van 3.2 Ruimtelijk beleid
Plan: Haersterveerweg 11-1
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP10007-0004

3.2 Ruimtelijk beleid

3.2.1 Rijk

Het Rijksbeleid is neergelegd in de Nota Ruimte. In de Nota Ruimte wordt het ruimtelijke beleid op hoofdlijnen vastgelegd tot 2020 en wordt er een doorkijk gegeven naar de periode 2020-2030. De Nota bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en de bijbehorende doelstellingen.

Het motto van de Nota Ruimte luidt: "decentraal wat kan, centraal wat moet". Dit houdt in dat alleen de hoofdlijnen zijn vastgelegd en beleidskeuzes zoveel mogelijk decentraal plaatsvinden. De Nota Ruimte bevat dan ook geen beleid dat rechtstreeks doorwerkt naar ontwikkelingen binnen het plangebied.

3.2.2 Provincie Overijssel

Het provinciale beleid staat omschreven in de Omgevingsvisie Overijssel, die op 1 juli 2009 is vastgesteld. Deze visie geeft het provinciaal belang en beleid in de fysieke leefomgeving weer. De bouw van de woning is niet in strijd met het provinciale beleid. Met de provincie is overleg gevoerd over dit plan en de provincie acht hierin geen provinciaal belang aanwezig.

3.2.3 Gemeente Zwolle

Structuurplan

In het structuurplan dat op 16 juni 2008 door de gemeenteraad is vastgesteld is het plangebied aangewezen als wonen. Wonen in de natuur is in dit gebied een belangrijke functie.