direct naar inhoud van 3.1 Inleiding
Plan: Haersterveerweg 11-1
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP10007-0004

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het voor dit bestemmingsplan relevante beleid besproken aan de hand van een aantal thema's. Het gaat hier om beleid van verschillende bestuurslagen op gemeentelijk, provinciaal en Rijksniveau. Het bestemmingsplan is opgesteld binnen de geldende beleidskaders en is hiermee dus niet in strijd.